JUDr. Kateřina Duffková, LL.M., advokátní kancelář
+ 420 602 272 046

Advokátní kancelář AK Duffková poskytuje právní služby ze všech oblastí práva, se specializací na občanské právo, trestní právo, obchodní právo, pracovní právo, právo duševního vlastnictví a vymáhání pohledávek. S naší kanceláři lze sjednat i úschovu finančních prostředků.

Právní služby poskytujeme v českém, anglickém, španělském a francouzském jazyce.

Advokátní kancelář AK Duffková je vedena JUDr. Kateřinou Duffkovou, LL.M., advokátkou zapsanou v seznamu České advokátní komory, s vice než 10letou právní praxí. JUDr. Kateřina Duffková vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a odborné znalosti získala právnickou praxí v advokacii a u mezinárodní společnosti. Absolvovala rovněž studijně – jazykové pobyty ve Španělsku (advokátní praxe v advokátní kanceláři Valcarcel & asociados, Madrid), Švédsku (Stockholm Univerzity, Právnická fakulta, Master program duševního vlastnictví) a Anglii (Manchester Metropolitan Univerzity, Fakulta sociálních studií).